GASTGEZIN

Voordelen, regels, selectie en voorwaarden

Gedurende haar gehele verblijf is de au pair een volwaardig lid van het gastgezin. Het gezin verstrekt haar kost en inwoning en zakgeld en in ruil daarvoor helpt de au pair het gastgezin door op de kinderen te passen en/of licht huishoudelijke klusjes uit te voeren. De au pair draait volledig mee in het gezinsleven en gaat mee met uitjes en/of vakanties.

Aangezien de culturele uitwisseling centraal staat tijdens het au pair-schap, is het van belang dat de au pair ook daadwerkelijk de kans krijgt de nieuwe cultuur in al zijn facetten te leren kennen. Dit betekent dat het gastgezin haar bijvoorbeeld meeneemt naar musea of op een citytour. Ook moet zij de gelegenheid krijgen een taalcursus te volgen.

De voordelen van een au pair

 • Ze vangt je kinderen op in hun eigen huis/vertrouwde omgeving
 • Kinderen zijn minder vaak ziek dan wanneer zij worden opgevangen in een kinderdagverblijf/BSO
 • Een au pair is flexibel. Wanneer een kind toch onverhoopt ziek wordt, kan de au pair het – na overleg met het gastgezin – thuis opvangen
 • Een au pair is voor tweeverdienende ouders financieel voordeliger dan een kinderdagverblijf
 • Met een au pair heb je een extra paar handen én minder stress in huis
 • Een au pair zorgt voor een intensieve culturele uitwisseling voor alle partijen.
   

De regels omtrent een au pair

 • De au pair mag niet meer dan dertig uur per week (verdeeld over maximaal vijf dagen) en maximaal acht uur per dag worden ingezet
 • De activiteiten die de au pair kan uitvoeren zijn beperkt tot lichte huishoudelijke werkzaamheden en de zorg voor de kinderen. Het is belangrijk te benoemen dat de au pair nooit volledig verantwoordelijk voor de kinderen mag en kan worden gesteld
 • De au pair mag maximaal drie avonden per week als oppas worden ingezet (dit moet wel binnen de wettelijke kaders passen)
 • De au pair heeft recht op minimaal twee vrije dagen per week. Minimaal twee keer per maand moeten deze dagen in een weekend vallen
 • Het zakgeld van een au pair bedraagt 340 euro per maand
 • De au pair heeft bij een verblijf van twaalf maanden recht op maximaal twee weken doorbetaalde vakantie. De au pair dient ruim op tijd haar aanvraag voor verlof bij het gastgezin in te dienen
 • De au pair mag maximaal een aaneengesloten periode van twaalf maanden in Nederland verblijven. Hierna dient zij direct terug te keren naar haar land van herkomst. De kosten voor het retourticket zijn voor rekening van het gastgezin
 • De au pair mag geen familie van het gastgezin zijn. Dit houdt in dat er geen familierechterlijke relatie t/m 3e graad bestaat tussen de au pair en het gastgezin
 • Het gastgezin dient de au pair in de gelegenheid te stellen om een taalcursus te volgen
 • De au pair mag geen andere werkzaamheden verrichten buiten het gezin
 • De au pair die in Nederland wordt geplaatst is minimaal 18 en maximaal 25 jaar. Voor andere landen gelden andere leeftijdsgrenzen.

Hoe gaan wij te werk bij de selectie van een gastgezin?

 • Wanneer een gastgezin zich bij Family au pair aanmeldt, plannen wij allereerst een telefonisch gesprek, waarin we ter plekke vragen kunnen beantwoorden. Ook zullen we dan de voorwaarden waaraan een gastgezin moet voldoen met het gastgezin doornemen
 • Dan volgt een huisbezoek voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek informeren we het gezin verder over de regels en wetgeving met betrekking tot het au pair programma. 
 • Wanneer het gastgezin mondeling of per e-mail heeft bevestigd dat zij graag de bemiddeling via ons laten lopen, sturen we een duidelijk overzicht van de documenten die nodig zijn om de au pair-procedure te kunnen starten.
 • Soms heeft een gastgezin al een au pair kandidaat (pre-match). In dat geval plannen wij een gesprek met deze au pair. Zo kunnen we beoordelen of zij aan de voorwaarden voldoet om in Nederland au pair te mogen zijn. 
 • Wanneer het gastgezin geen eigen kandidaat heeft, helpt Family au pair daar graag verder mee. Onze Filipijnse au pairs zijn uitgebreid gescreend en beschikken over de benodigde documenten. 
 • Wanneer de gekozen au pair aan alle eisen voldoet om in Nederland aan de slag te gaan en alle gevraagde documenten van het gastgezin compleet zijn, kunnen wij de aanvraag indienen bij de IND.
 • Zodra het advies van de IND met betrekking tot de status van de aanvraag binnen is, worden het gastgezin en de au pair geïnformeerd. 

Waar moet een gastgezin aan voldoen?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een gastgezin moet voldoen:

 • Het gezin staat ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar het woont.
 • Het gezin bestaat uit twee of meer personen (dit kan dus ook een alleenstaande ouder en een kind zijn). Zij hebben de Nederlandse identiteit of een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.
 • Het gezin moet voldoen aan een inkomenseis.

Normbedragen geldig van 1 januari t/m 30 juni 2024

 • Voor een gastgezin dat bestaat uit een echtpaar/ongehuwd samenwonenden geldt als bruto normbedrag:
   

  Sv-loon per maand zonder vakantiegeld:    €3.104,10
  Sv-loon per maand met vakantiegeld:         €3.352,43

  Voor een gastgezin dat bestaat uit een alleenstaande ouder geldt als bruto normbedrag:
   

  Sv-loon per maand zonder vakantiegeld:    €2.483,28
  Sv-loon per maand met vakantiegeld:         €2.681,95

  Het sv-loon is het loon waarover de premies voor de sociale verzekeringen worden berekend. Het sv-loon is te vinden op de loonstrook en wordt soms ook loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) of loon voor loonheffing (fiscaal loon) genoemd.

Let op: De normbedragen in het kader van Wet minimumloon (Wml) worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli herzien door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.