AU PAIR

Selectie, voorwaarden en regels

Het au pairschap is een culturele uitwisseling. De au pair wordt onderdeel van het gastgezin en zal vanuit deze warme, veilige situatie een nieuw land, vreemde taal en andere cultuur goed leren kennen.

Het gastgezin zorgt voor de kost en inwoning en zakgeld en geeft de au pair gelegenheid tot het volgen van een taalcursus. In ruil daarvoor ondersteunt en helpt de au pair het gezin bij de zorg voor de kinderen en lichte huishoudelijke taken.

Hoe gaan wij te werk bij de selectie van een au pair?

 • Iedere kandidate moet een profiel invullen waarin zij haar motivatie om au pair te worden, haar studie- en werkervaring, haar ervaring met kinderen en eventuele referenties vermeldt. Ook moet zij een aantal verplichte documenten kunnen overleggen (zie hieronder bij: Waar moet een au pair aan voldoen?).
 • Vervolgens zal Family au pair een persoonlijk interview of een online interview houden met de kandidate. 
 • De kandidaten die het interview succesvol hebben afgelegd zijn verplicht (gratis) au pair workshops te volgen op de Filipijnen.

Waar moet een au pair aan voldoen?

 • De au pair is minimaal 18 en maximaal 25 jaar oud (let op: dit verschilt per EU-land).
 • De au pair moet single zijn en mag geen (pleeg)kind hebben.
 • De au pair moet beschikken over een goede beheersing van de Engelse taal.
 • De au pair moet in goede gezondheid verkeren.
 • De au pair moet beschikken over een Bachelor.
 • De au pair moet een aantal documenten kunnen overleggen zoals een kopie van haar paspoort, een kopie van haar geboorteakte, een kopie van haar schooldiploma’s, etc.
 • De au pair moet een kennismakingsbrief schrijven aan haar aanstaande gastgezin waarin ze zichzelf introduceert en meer over zichzelf vertelt. Ook moet ze in een motivatiebrief aan Family au pair kunnen uitleggen waarom ze graag au pair wil worden.

 

De regels omtrent een au pair

 • De au pair mag niet meer dan dertig uur per week (verdeeld over maximaal vijf dagen) en maximaal acht uur per dag worden ingezet.
 • De activiteiten die de au pair kan uitvoeren zijn beperkt tot lichte huishoudelijke werkzaamheden en de zorg voor de kinderen. Het is belangrijk te benoemen dat de au pair nooit volledig verantwoordelijk voor de kinderen mag en kan worden gesteld.
 • De au pair mag maximaal drie avonden per week als oppas worden ingezet (dit moet wel binnen de wettelijke kaders passen).
 • De au pair heeft recht op minimaal twee vrije dagen per week. Minimaal één keer per maand moeten deze dagen in een weekend vallen.
 • Het zakgeld van een au pair bedraagt Eur 340 per maand.
 • De au pair heeft bij een verblijf van twaalf maanden recht op maximaal twee weken doorbetaalde vakantie. De au pair dient ruim op tijd haar aanvraag voor verlof bij het gastgezin in te dienen.
 • De au pair mag maximaal een aaneengesloten periode van twaalf maanden in Nederland verblijven. Hierna dient zij direct terug te keren naar haar land van herkomst.
 • De au pair mag geen familie van het gastgezin zijn. Dit houdt in dat er geen familierechterlijke relatie t/m 3e graad bestaat tussen de au pair en het gastgezin.
 • Het gastgezin dient de au pair in de gelegenheid te stellen om een taalcursus te volgen.
 • De au pair mag geen andere werkzaamheden verrichten buiten het gezin.